داستان ما

از تیمی 3 نفره تا خانواده‌ای چند صد نفره

در سال 1383، داستان صباایده از یک ایوان کوچک با 3 جوان که سرمایه‌ای جز دانش و امید نداشتند شروع شد. نفوذ تدریجی اینترنت به خانه‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارائۀ سرویس‌های اینترنتی، به تیم کوچک ما جهت و انگیزه می‌داد. از همان ابتدا می‌دانستیم مسیر پیش‌‌رو سخت است و ناهموار؛ بنابراین یاد گرفتیم امیدوارانه و در قالب یک تیم منسجم تلاش کنیم.

شکست‌ها و موفقیت‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها و خاطرات خوب و بد زیادی را تجربه کردیم تا امروز بتوانیم به محصولاتمان، و فراتر از آن به خانواده‌ی چند صد نفرۀ خود افتخار کنیم.به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی